;?>

Feed Rss

SCOM 2012’nin Desteklediği Konfigürasyonlar

12.05.2012, Makale, System Center Operations Manager, by , .
Okuma Süresi: 7 dakika

SCOM 2012 sürümünü yapınıza entegre etmeyi düşünüyorsunuz ancak bileşenleri kurmak için gerekli olan konfigürasyonları bilmiyorsunuz.Aşağıdaki yazıda SCOM 2012’ye ait tüm özellikler için istenen konfigürasyonlar yer almaktadır.

scom2012logo

•        Operations Manager Sanallaştırma Desteği

SCOM 2012 kurulumu için minimum gereksinimler karşılandığı durumda herhangi bir fiziksel veya sanal ortamda kurulup çalıştırılabilir. Ancak performans açısından Operational DB ve Data warehouse DB fiziksel disk üzerinde çalıştırılması önerilir.

•        Minimum Ekran Çözünürlüğü Gereksinimi

SCOM 2012 üzerinde sorunsuz bir şekilde monitoring ettiğimiz öğeleri görüntülemek için minimum 1024 x 768 çözünürlük gerekir. Önerilen değer ise 1280 x 1024

•        Minimum Donanım Gereksinimi

SCOM 2012 için Operation Manager Sizing Helper Tool donanım gereksinimi çıkararak sunucu/sunucular hakkında bilgi vermektedir.Bu tool’u aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

http://mustafakara.net.tr/system-center-operations-manager/system-center-2012-operations-manager-sizing-helper-tool.html

•        SCOM 2012 Kurulum ve Rol Tabanlı Gereksinimleri

SCOM 2012 kurulumunda dikkat edilecek noktalar aşağıda belirtilmiştir.

 • SCOM 2012 hosting DB ve 32-bit SQL Server üzerinde Reporting Services desteklemez.
 • Operation Manager tarafından kullanılan Database’lerin tümü farklı SQL Server üzerinde bulunabilir. Ancak bu SQL Server’ların versiyonlarının aynı olması gerekmektedir.
 • SQL Server üzerindeki tüm Database’lerin Collation ayarı SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olmalıdır.
 • SQL Server Agent servisi Otomatik ve Start olmalıdır.
 • Operational Database için db_owner rolü domain account ile authentication olmalıdır.
 • SCOM 2012 üzerinden Network Monitoring özelliği kullanılacaksa, tempdb ayrı bir diske taşınmalıdır. Detaylı bilgi için bakınız tempdb Database

•        Management Server

Disk: Sistem sürücüsü üzerinde en az 2 GB boş alan

OS: Windows Server 2008 R2 SP1 olmalıdır.

İşlemci: x64 tabanlı olmalıdır.

PowerShell Versiyon: Windows PowerShell 2.0 olmalıdır.

Windows Remote Management: Management server üzerinde enable olmalıdır.

Microsoft Core XML Services(MSXML) versiyon: Management server için MSXML 6.0 gereklidir.

.Net Framework: .Net Framework 3.5 SP1 ve .Net Framework 4 gereklidir.

•        Operations Console

Microsoft Report Viewer 2008 SP1 Redistributable Package

Microsoft .NET Framework 3.4 SP1 hotfix

Operations Console kurulacak olan sunucu üzerine yukarıdaki paket ve hotfix yüklenmelidir.

Disk: Sistem sürücüsü üzerinde en az 1GB boş alan

Dosya Sistemi: Sistem sürücüsü NTFS olmak zorundadır.

OS: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1. olmalıdır.

İşlemci: Sunucu üzerinde x64, Client üzerinde x86, x64 tabanlı işlemci bulunmalıdır.

PowerShell Versiyon: Windows PowerShell 2.0 olmalıdır.

Windows Installer Versiyon: Windows Installer 3.1 ve

Microsoft Core XML Services(MSXML) versiyon: Management server için MSXML 6.0 gereklidir.

.Net Framework: .Net Framework 3.5 SP1 ve .Net Framework 4 gereklidir.

•        Web Console

OS: Windows Server 2008 R2 SP1

İşlemci: x64 tabanlı olmalıdır.

Tarayıcı: IE 7, 8, 9

IIS: IIS 7.5 ve üzeri. Ayrıca IIS Management Console üzerinde aşağıdaki roller kurulu olmalıdır.

· Static Content

· Default Document

· Directory Browsing

· HTTP Errors

· HTTP Logging

· Request Monitor

· Request Filtering

· Static Content Compression

· Web Server (IIS) Support

· IIS 6 Metabase Compatibility

· ASP.NET

· Windows Authentication

· Web Console kurulacak sunucuda SharePoint yüklü olmamalıdır.

 

· Web Console için requires a configured http or https binding seçili olmalıdır.

 

Web Console kurulduktan sonra IIS Manager üzerinden ISAPI ve CGI ayarlanması gerekmektedir. Bunun için;

IIS Manager > ISAPI and CGI Restrictions kısmında ASP.NET v4.0.30319 >Allow

IIS kurulmadan önce .Net Framework 4 yüklenmelidir. Eğer IIS kurulduktan sonra .Net Framework yüklerseniz ASP.NET 4.0 register ettirmeniz gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için komut satırı Run As Administrator hakkı ile açılır ve aşağıdaki komut çalıştırılır.

%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -r

•        Operational Database

Disk: Sistem sürücüsü üzerinde en az 2GB boş alan

Dosya Sistemi: Sistem sürücüsü NTFS olmak zorundadır.

OS: Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1. olmalıdır.

Microsoft SQL Server: SQL Server 2008 SP1, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008 R2 SP1

SQL Collation: SQL_Latin1_CP1_CI_AS.

SQL Server Full Text Search gereklidir.

Net Framework: Net Framework 3.5 SP1 ve .Net Framework 4 gereklidir.

•        Operations Manager Agent – Windows Tabanlı Bilgisayarlar

Dosya Sistemi: Sistem sürücüsü NTFS olmalıdır.

OS: Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows XP Professional SP3, or Windows Vista SP2, or Windows 7.

İşlemci: x64, x86, IA64

Windows Installer Versiyon: Windows Installer 3.1 ve üstü

Microsoft Core XML Services(MSXML) versiyon: Management server için MSXML 6.0 gereklidir.

•     Operations Manager Agent – UNIX veya Linux Bilgisayarlar

HP-UX 11i v2 and v3 (PA-RISC and IA64)

Oracle Solaris 9 (SPARC) and Solaris 10 (SPARC and x86)

Red Hat Enterprise Linux 4, 5, and 6 (x86/x64)

Novell SUSE Linux Enterprise Server 9 (x86), 10 SP1 (x86/x64), and 11 (x86/x64)

IBM AIX 5.3, AIX 6.1 (POWER), and AIX 7.1 (POWER)

•        Operations Manager Reporting

Disk: Sistem sürücüsü üzerinde en az 2GB boş alan

Dosya Sistemi: Sistem sürücüsü NTFS olmalıdır.

OS: Windows Server 2008 R2 SP1

İşlemci: x64

Microsoft SQL Server: SQL Server 2008 SP1, SQL Server 2008 R2, or SQL Server 2008 R2 SP1.

Remote Registry service: Remote Registry servisi enabled ve started olmalıdır.

Microsoft SQL Server Reporting Services: SQL Server 2008 SP1, SQL Server 2008 R2, veya SQL Server 2008 R2 SP1.

SQL Collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.

Net Framework: Net Framework 3.5 SP1 ve .Net Framework 4 gereklidir.

•        Operations Manager Data Warehouse

Disk: Sistem sürücüsü üzerinde en az 2GB boş alan. Bu Database sürekli büyüyecektir.

Dosya Sistemi: Sistem sürücüsü NTFS olmalıdır.

OS: Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1

İşlemci: x64

Microsoft SQL Server: SQL Server 2008 SP1, SQL Server 2008 R2, veya SQL Server 2008 R2 SP1.

Windows Installer Versiyon: Windows Installer 3.1 ve üstü

SQL Collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.

Net Framework: Net Framework 3.5 SP1 ve .Net Framework 4 gereklidir.

SQL Server Full Text Search gereklidir.

•        Operations Manager Gateway Server

Disk: Sistem sürücüsü üzerinde en az 2GB boş alan

OS: Windows Server 2008 R2 SP1. olmalıdır.

İşlemci: x64

PowerShell Versiyon: Windows PowerShell 2.0 olmalıdır.

Microsoft Core XML Services(MSXML) versiyon: Management server için MSXML 6.0 gereklidir.

•        Firewall Kuralları

SCOM 2012 üzerindeki rollerin kullanılması için firewall tarafında açılması gereken portlar ve yönleri tablodaki gibidir.

Operations Manager Feature A Port number and direction Feature B Configurable Note
Management server 1433 —> Operational database Yes (Setup)  
Management server 1434 UDP < — Operational database No If the operational database is installed on a named instance of SQL Server 2008 SP1, SQL Server 2008 R2, or SQL Server 2008 SP1, such as in a cluster, and the Windows Firewall is enabled on the management server, you have to also open UDP 1434 inbound on the management server.
Management server 1433 —> Operational database Yes (Setup)  
Management server 5723, 5724 —> Management server No Port 5724 must be open to install this feature and can be closed after this feature has been installed.
Management server 1433 –> Reporting data warehouse No  
Gateway server 5723 —> Management server No  
Management server 1433 —> Reporting data warehouse No  
Reporting server 5723, 5724 —> Management server No Port 5724 must be open to install this feature and can be closed after this feature has been installed.
Operations console 5724 —> Management server No  
Connector Framework source 51905 —> Management server No  
Web console server Selected web site port —> Management server No  
Web console (for Application Diagnostics 1433 —> Operational database Yes (Setup)  
Web console (for Application Advisor) 1433 —> Data warehouse Yes (Setup)  
Web console browser 51908 —> web console server Yes (IIS Admin) By default, port 51908 is the port used when you select Windows Authentication. If you select Forms Authentication, you have to install a Secure Sockets Layer (SSL) certificate and configure an available port for https functionality for the Operations Manager web console website.
Agent installed by using MOMAgent.msi 5723 —> Management server Yes (Setup)  
Agent installed by using MOMAgent.msi 5723 —> Management server Yes (Setup)  
Agent installed by using MOMAgent.msi 5723 —> Gateway server Yes (Setup)  
Gateway server 5723 —> Management server Yes (Setup)  
Agent (Audit Collection Services (ACS) forwarder) 51909 —> Management server Audit Collection Services (ACS) Collector Yes (Registry)  
Agentless Exception Monitoring data from client 51906 —> Management server Agentless Exception Monitoring (AEM) file share Yes (Client Monitoring Wizard)  
Customer Experience Improvement Program data from client 51907 —> Management server (Customer Experience Improvement Program) Endpoint Yes (Client Monitoring Wizard)  
Operations console (reports) 80 —> SQL Server Reporting Services No The Operations console uses port 80 to connect to the SQL Server Reporting Services website.
Reporting server 1433 —> Reporting data warehouse Yes  
Management server (Audit Collection Services Collector) 1433 —> Audit Collection Services (ACS) database Yes  
Management Server 161, 162 <—> Network device Yes All firewalls between the management servers in the resource pool and the network devices need to allow SNMP (UDP) and ICMP bi-directionally, and ports 161 and 162 need to be open bi-directionally. This includes Windows Firewall on the management server itself.

If your network devices are using a port other than 161 and 162, you need to open bi-directional UDP traffic on these ports as well.

Management server or gateway server 1270 — > UNIX or Linux computer No  
Management server or gateway server 22 — > UNIX or Linux computer Yes  
 • SQL Server 2008 SP1, SQL Server 2008 R2, veya SQL Server 2008 R2 yüklüyse ve default instance name ile kurulmuşşa, SQL port numarası olarak 1433 kullanır. Herhangi bir instance name ile kurulursa muhtemelen dynamic port kullanır. Port tanımlamak için aşağıdaki adımlar kullanılır.

1.        Run SQL Server Configuration Manager.

2.        Open SQL Server Network Configuration.

3.        Open Protocols for INSTANCE1 (or the instance that is running under it).

4.        Open TCP/IP.

5.        Click IP Addresses.

6.        The port is under IPAll (usually the TCP Dynamic Ports).

•        Minimum Network Bağlantı Hızı

Opsmgr 2012 rolleri ile sorunsuz bir şekilde iletişime geçebilmesi için aşağıdaki tabloda belirtilen network bant genişliğine sahip olması gereklidir.

Feature A Feature B Minimum requirement
Management server Agent 64 Kbps
Management server Agentless 1024 Kbps
Management server Database 256 Kbps
Management server Console 768 Kbps
Management server Management server 64 Kbps
Management server Data warehouse database 768 Kbps
Management server Reporting server 256 Kbps
Management server Gateway server 64 Kbps
Web console server web console 128 Kbps
Reporting Data Warehouse Reporting server 1024 Kbps
Console Reporting server 768 Kbps
Audit collector Audit database 768 Kbps

•        Desteklenen Cluster Ayarları

Opsmgr 2012 Cluster desteği mevcuttur ancak tek başına management server clustering desteklenmemektedir.

Multisite Cluster (geographically dispersed clusters) tüm Opsmgr rolleri için desteği mevcuttur. Bu Opsmgr dataları için yüksek erişilebilirlik sağlar fakat bileşenler arasındaki replikasyon gecikmeleri rollerin sorun yaratmasına neden olur. Bunun için önerilen datanın eşzamanlı kopyasının site’lar arasında kullanılmasıdır. Synchronous mirroring yöntemi ile önce var olan bütün datanın tüm site’larda senkronizasyonu sağlanır. Sonra failover senaryosu denenerek uygulamanın durumu doğrulanır.

Server Feature Cluster Notes
Operations Manager Operational database Single Active-Passive cluster Cluster sunucularından herhangi birine başka bir Opsmgr rolü kurulmamalıdır.
Operations Manager Reporting data warehouse Single Active-Passive cluster Cluster sunucularından herhangi birine başka bir Opsmgr rolü kurulmamalıdır.
Audit Collection Services (ACS) database Single Active-Passive cluster Cluster sunucularından herhangi birine başka bir Opsmgr rolü kurulmamalıdır.
Database   Hiçbir rol yüklenmemelidir.

 

 • Desteklenen ancak Önerilmeyen Cluster Ayarları

Opsmgr 2012 tarafından desteklenen ancak SQL Server üzerinde çalışan databasein çalışma performansını etkilediği için SQL tarafından önerilmeyen cluster ayarları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Server Feature Cluster Notes
Operations Manager operational database ve Operations Manager Reporting data warehouse. Active-Active cluster nodlardan birine Opsmgr Operational Database, diğerine Opsmgr Reporting data warehouse Bu ayarlar ile SQL Server performansında bazı sorunlar yaşanabilir.
Operations Manager operational database, Reporting data warehouse, ve Audit Collection Services (ACS) database. Single Active-Passive ve Active-Active cluster’da bu üç rolde tek sunucu üzerinde bulunmalıdır. Bu ayarlar ile SQL Server performansında bazı sorunlar yaşanabilir.
Operations Manager operational database ve Audit Collection Services database. Single Active-Passive cluster her iki rol tek sunucu üzerinde bulunmalıdır. Bu ayarlar ile SQL Server performansında bazı sorunlar yaşanabilir.
Operations Manager operational database ve Reporting data warehouse. Single Active-Passive cluster her iki rol tek sunucu üzerinde bulunmalıdır.

.

Bu ayarlar ile SQL Server performansında bazı sorunlar yaşanabilir.
Reporting data warehouse ve Audit Collection Services database. Single Active-Passive cluster her iki rol tek sunucu üzerinde bulunmalıdır. Bu ayarlar ile SQL Server performansında bazı sorunlar yaşanabilir.

•        Monitored Item Capacity (İzleme Kapasitesi)

Opsmgr 2012 izleme kapasitesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Monitored item Recommended limit
Simultaneous Operations consoles 50
Agent-monitored computers reporting to a management server 3,000
Agent-monitored computers reporting to a gateway server 2,000
Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per dedicated management server 25,000
Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per management group 100,000
Collective client monitored computers per management server 2,500
Management servers per agent for multihoming 4
Agentless-managed computers per management server 10
Agentless-managed computers per management group 60
Agent-managed and UNIX or Linux computers per management group 6,000 (with 50 open consoles); 10,000 (with 25 open consoles)
UNIX or Linux computers per dedicated management server 500
UNIX or Linux computers monitored per dedicated gateway server 100
Network devices managed by a resource pool with three or more management servers 1,000
Network devices managed by two resource pools 2,000
Agents for Application Platform Monitoring (APM) 700
Applications for Application Platform Monitoring (APM) 400
URLs monitored per dedicated management server 3000
URLs monitored per dedicated management group 12,000
URLs monitored per agent 50

•        Opsmgr Rolleri için Firewall Portları

Feature Exception Port and protocol Configured by
Management server · System Center Management service

· System Center Data Access service

· Operations Manager Connector Framework

· Operations Manager Customer Experience Improvement

· Operations Manager Application Error Monitoring

5723/TCP

5724/TCP

51905/TCP

51907/TCP

51906/TCP

Setup

Setup

Setup

Setup

Setup

Web console Operations Manager web console Selected web site port/TCP Setup
Web console, forms authentication, http World Wide Web Services, http 80/TCP Windows Firewall
Web console, forms authentication, https Secure World Wide Web Service, https 443/TCP Windows Firewall
Operational database · SQL Server database server

· If using a named instance, add.

1433/TCP

1434/UDP

Windows Firewall

Windows Firewall

Operations Manager data warehouse database · SQL Server database server

· If using a named instance, add.

1433/TCP

1434/UDP

Windows Firewall

Windows Firewall

Operations Manager Reporting SQL Server Reporting Services 80/TCP Windows Firewall
Agent, manual installation of MOMAgent.msi System Center Management service 5723/TCP Windows Firewall
Agent, push installation · System Center Management service

· File and Print Sharing

· Remote Administration

5723/TCP

137/UDP, 138/UDP, 139/TCP, 445/TCP

135/TCP, 445/TCP

Windows Firewall

Windows Firewall

Windows Firewall

Agent, pending repair · System Center Management service

· File and Print Sharing

· Remote Administration

5723/TCP

137/UPD, 138/UPD, 139/TCP, 445/TCP

135/TCP, 445/TCP

Windows Firewall

Windows Firewall

Windows Firewall

Agent, pending upgrade · System Center Management service

· File and Print Sharing

· Remote Administration

5723/TCP

137/UDP, 138/UDP, 139/TCP, 445/TCP

135/TCP, 445/TCP

Windows Firewall

Windows Firewall

Windows Firewall

Gateway System Center Management service 5723/TCP Setup
Operations Manager

Audit Collection Services database

· SQL Server

· If using a named instance, add.

1433/TCP

1434/UDP

Windows Firewall

Windows Firewall

Operations Manager

Audit Collection Services Collector

ACS Collector Service 51909/TCP Windows Firewall

 

 • Network Monitoring

Opsmgr network cihazlarını izleme, hata ve sorun durumda alert üretme görevini başarılı bir şekilde yerine getirir. Network cihazlarını izlerken Simple Network Management Protocol (SNMP) kullanır. Port izleme cihazlar üzerindeki arayüzlerin MIB (RFC 2863) ve MIB-II (RFC 1213) protokolleri ile yapar. Buna ek olarak , cihaz üzerindeki CPU, Ram durumlarıda izlenebilmektedir. Network cihazlarının sorunsuz bir şekilde izlenebilmesi için cihazların SNMP desteğinin olması gerekmektedir.

 • Application Monitoring Gereksinimleri

Application monitoring için Internet Information Services (IIS) 7.0 gereklidir.. Application monitoring IIS configuration cluster desteği yoktur.

Application monitoring kullanımı için ISAPI and CGI Restrictions ve ASP.NET 4.0. IIS Manager üzerinden enable olmalıdır. Ayrıca SQL Server Agent servisi otomatik ve start olmalıdır.

Ka®a

2 Responses to SCOM 2012’nin Desteklediği Konfigürasyonlar

 1. Pingback: SCOM 2012 Agent Kurulumu (Discovery Yöntemi ile Uzaktan Kurulum) - Mustafa Kara – System Center Cloud and Datacenter Management MVP

 2. Pingback: SCOM 2012 Agent Kurulumu | SystemCenterTurkey

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir