;?>

Feed Rss

Posts Tagged ‘Azure Database Migration Service’

Azure Migrate kullananlar en temel hali ile on-premise ortamdaki fiziksel, sanal sunucu ortamının assessment yapmaya yaradığını ve bu değerlendirmeler ile … Learn more