;?>

Feed Rss

SCOM 2012 SP1 Yedekleme ve Disaster Recovery Planlaması

02.28.2013, Makale, System Center Operations Manager, by , .
Okuma Süresi: 3 dakika

Tüm sistemlerin beklenmeyen çökme yada hizmet verememe durumlarına karşın bir disaster recovery planlaması ile korunması gerekmektedir.Bu yazımızda SCOM 2012 sunucunun yedeklemesi ve felaketten kurtarılması için yapılması gerekenleri kaleme alacağız.

Microsoft System Center 2012 Operations Manager Yönetim Paketi, System Center 2012 bileşenlerini ve servislerini (Operations Manager veritabanı, iş akışı modülleri, ajanlar gibi) izleyerek System Center 2012 mimarinizi proaktif olarak yönetecektir. Bunun yanında her zaman donanımsal veya yazılım ile ilgili bir problem olma ihtimali bulunmaktadır.

Olası servis kesintilerinin en genel sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Donanımsal arıza (veri depolama altyapınızdaki bir problem gibi)
 • Güvenlik ihlali veya virüs saldırısı
 • Active Directory Dizin Servisleri güvenlik bilgisinin (hesaplar ve gruplar gibi) yanlışlıkla silinmesi veya zarar görmesi.
 • Fiziksel felaketler


Operations Manager sunucularından veya bileşenlerinden birçoğu bahsedilen potansiyel sorunlar sebebiyle servis veremeyebilir. Servis veremeyen bileşene, sunucunun rolüne ve Operations Manager altyapınıza göre servis kesintisinin etkisi değişebilir. Bazı sunucu arızalarının etkisi oluşturulacak yüksek erişilebilirlik yapısı ile azaltılabilir. Eğer herhangi bir yüksek erişilebilirlik çözümü geliştirilmemişse arızalı sunucuyu onarana kadar Operations Manager yönetimsel görevlerini gerçekleştiremeyebilirsiniz.

SCOM 2012 kurulumu yapılacak yerde minimum iki adet Management Server kuruluması önerilir. SCOM 2012 yeniliklerinden birisi olan Pooling yapısına her iki sunucu dahil edilir. Böylelikle yüksek erişilebilirlik ve yük dengeleme otomatik olarak sağlanacak tek sunuculu yapıya göre hata toleransı aktif olacaktır. Ancak yinede sorun çıkma olasılığı olabilmektedir.

Kritik Operations Manager Dosya ve Veri Tabanlarının Rolleri

Gerekli dosya ve veri tabanlarının yedeklenmesi olası bir felakette veri kaybını en aza düşürmek için önemli bir faktördür. Tipik bir Operations Manager kurulumu korumanız gereken sistem veri tabanları, kullanıcı veri tabanları ve bazı belirli dosyalardan oluşmaktadır.

Yedekleme stratejisi oluşturulurken aşağıdaki bileşenler göz önünde bulundurulacaktır:

Operasyonel Veri Tabanı (OperationsManager): Her yönetim grubu için bir adet oluşturulur. Eğer bu veri tabanı olası bir felaket veya problem sonucu kaybedilirse ve yedeği bulunmuyorsa MS yeniden kurulmak zorundadır ve veri tabanı yeniden oluşturulmalıdır. Dolayısıyla tüm rule özelleştirmelerini, discovery rule’ları ve toplanan operasyonel verileri kaybedersiniz. Bu veri tabanı yönetim grubundaki tüm Management Server’lar arasında paylaşılmaktadır ve her yönetim grubu için yedeklenmelidir.

Veri Ambarı Veri Tabanı (OperationsManagerDW): Bu veri tabanı SQL Reporting Services tarafından rapor üretmek amacıyla kullanılır ve birleştirilmiş verileri içerir. Bu veri tabanının yedeklenmesi toplanan verinin boyutuna ve saklanma süresine göre özel olarak ele alınması gerekebilir.

SQL Reporting Services ReportServer veritabanı: Bu veri tabanı SQL Reporting Services bileşeni tarafından kullanılmaktadır. OpsMgr Reporting tarafından kullanılan rapor tanımlarını saklar ve yeni rapor oluşturulduğunda veya var olan raporların tanımları değiştirildiğinde güncellenir.

ReportServerTempDB veritabanı: Bu veri tabanını yedeklemenin tek hedefi donanım problemi olduğunda yeniden oluşturmak zorunda olmamaktır. Bu veri tabanını kaybettiğinizde tekrar oluşturmanızın tek yolu SQL Server Reporting Services ReportServer veri tabanını yeniden oluşturmaktır.

ACS veritabanı (OperationsManagerAC): Bu veri tabanı ACS Collector sunucusu üzerinde çalışan Audit Collector servisi tarafından kullanılmaktadır.

Master veritabanı: SQL Server’ın sistem veri tabanlarındandır. SQL Server üzerindeki veri tabanı dosyalarının konumları, konfigürasyon ayarları, güvenlik ve oturum açma bilgileri gibi kritik bilgileri içerir. SQL Server konfigürasyonunda bir değişiklik gerçekleştirildiğinde bu veri tabanı yedeklenmelidir.

Msdb veritabanı: SQL Server’ın sistem veri tabanlarından olan bu veritabanı SQL içindeki Operations Manager ile ilgili olan ve olmayan zamanlanmış görevleri saklar.

Yönetim Paketleri ve raporlar: Management pack’ler kurallar ve Operations Manager’ın uygulama, servis ve cihazları nasıl dinlediği ile ilgili bilgileri içerir. Yönetim paketleri Operasyonel veri tabanında saklanır ve bu veri tabanı ile birlikte yedeklenirler. Bununla beraber sizin yarattığınız non-sealed management pack’lerin ayrıca export edilerek yedek alınması önerilmektedir. Rapor şablonları ReportServer veri tabanında saklanırlar. Management Pack’lerde olduğu gibi sonradan yaratılan veya özelleştirilen raporların ayrıca yedeklenmesi önerilmektedir.

IIS metabase: Web konsol ve SRS bileşenleri Internet Information Services (IIS) kullanmaktadır. IIS ile ilgili ayarların çoğu metabase’ine kaydedilmektedir. Yedekleme operasyonları tasarlanırken IIS metabase yedekleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel dosyalar: Özel dosyaları MS encryption key (şifreleme anahtarı) ve Reporting Server bileşenlerini içermektedir. Konsol görünümlerindeki özelleştirmeler, konsolun çalıştırıldığı makinedeki yerel kullanıcı profilinde saklanmaktadır.

Yedekleme Planlaması

Aşağıdaki tabloda önerilen yedekleme zamanlamaları görülebilir. Her bir bileşen, aşağıda belirtilmiş olan periyotlarda yedeklenmeli ve güvenli bir lokasyonda saklanmalıdır.

 • Genel yedekleme prosedürleri Operations Manager 2012 ajanının kurulu olduğu disklerin yedeklenmesini öngörüyor olabilir. Yedekleme sırasında “<kurulum yapılmış olan partition>\System Center Operations Manager 2012\Health Service State” klasörünün hariç tutulması gerekmektedir.
Yedeklenecek Öğe

Full Backup

Incremental Backup

Operations Manager database (OperationsManager) Günlük
Operations Manager Reporting database (OperationsManagerDW) Aylık Haftalık
SQL Reporting database (ReportServer) Aylık
Master database (Master) 3 Aylık
Msdb database (Msdb) Aylık
Management Packs (.xml files) Değişiklik Gerçekleştirildiğinde
MS Encryption Key RunAs Account bilgileri değiştirildiğinde
IIS Metabase IIS yapısında Değişiklik Gerçekleştirildiğinde

 

Disaster Recovery Planlaması

Aşağıdaki tablo farklı Operations Manager sunucularının arızalanmasının etkilerini ve geri yükleme senaryolarını listelemektedir. Aşağıdaki tabloda listelenen sunucuların sadece belirtilen role sahip olduğu var sayılmıştır.

 

Arızalı Bileşen

Yüksek Erişilebilirlik ile
Arızanın Etkisi

Yüksek Erişilebilirlik Yokken
Arızanın Etkisi

Geri Dönüş Senaryoları

Management Server Yönetim Grubundaki diğer Yönetim Sunucularının yükü artar Ajanlar Yönetim Sunucusuna ulaşamayacağı için yönetilen bilgisayarlardan ve sunuculardan gelen veriler işlenemez, veri yönetilen bilgisayarlarda birikir.Ajansız (agentless) bilgisayarlar yönetilemez.

Gateway Sunucular ajanlardan Yönetim Bilgisayarlarına veri gönderemez.

Sunucuyu onarın.Operations Management Yönetim Sunucusu yeniden kurun.

Yönetim Sunucusu onarıldığında ajanlar onarılan sunucu ile çalışmaya devam ederler.

Operations Manager veritabanı sunucusu / Operasyonel veri tabanı
 • Eğer veritabanı sağlıklıysa, clustering sayesinde diğer donanımsal arızalar tolere edilebilir.
 • Veritabanı arızası söz konusuysa clustering servisi etkiyi azaltmaz.
 • Ajanlardan gelen veriler veritabanına işlenemez.
 • Biriken veri yüzünden yönetilen bilgisayarların performansı düşebilir.
 • Herhangi bir Operations Manager yönetimsel görevi gerçekleştirilemez.
 • Raporlar güncel veriyi sunamaz.
 • Operasyon konsolu kullanılamaz.
 • Yönetim Paketlerindeki değişiklikler ajanlara iletilemez.
 • Veritabanını onarın.
 • SQL’i yeniden kurun.
 • Operations Manager veritabanı bileşenini kurun.
 • Operations Manager veritabanını geri yükleyin.
Raporlama Veri Ambarı
 • Eğer raporlama veritabanı sağlıklıysa, clustering sayesinde diğer donanımsal arızalar tolere edilebilir.
 • Veritabanı arızası söz konusuysa clustering servisi etkiyi azaltmaz.
 • Raporlar sunulamaz, değiştirilemez ve yaratılamaz.
 • Aynı SQL raporlama sunucusu üzerine kuruluysa ACS raporları görüntülenemez, değiştirilemez, oluşturulamaz.
 • Yönetim Grubunun genel fonksiyonalitesi negatif etkilenir.
 • Sunucuyu onarın.
 • Operations Manager Raporlama Veri Ambarını yeniden kurun.
 • Operations Manager Reporlama Veri Ambarını ve SQL Reporting veritabanını geri yükleyin
Gateway Server
 • Ajanlar diğer Gateway Server’ı ile çalışmaya başlarlar ve Yönetim Grubuna diğer Gateway Server üzerinden ulaşmaya devam ederler.
 • Ajanlar Yönetim Sunucularına erişemezler, yönetim sunucuları ajanlara erişemezler.
 • Sunucuyu yeniden kurun.
 • Gateway Server bileşenini yeniden kurun.
Operatör Konsolu kurulu bilgisayar
 • Uygulanamaz.
 • Söz konusu bilgisayarda Operatör Konsolu kullanılamaz.
 • Bilgisayarı onarın.
 • Operatör Konsolunu yeniden kurun.

 

Yukarıda bahsedilen başlıklar SCOM 2012 sisteminizi korumaya yönelik alınacak adımları içermektedir. Düzenli alınan sanal makine snap shotları, genel kontroller ile felaket durumlarına karşı daha fazla hazır olabilirisiniz.

Bir Başka Makalede Görüşmek Üzere….

Kaynak:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh531578.aspx

Ka®a

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir